İnsan ve gezegen her zaman önce gelir

01. İnsan
02. Gezegen
03. Ürün
04. Kar

Kumaştan bitmiş ürüne, teknolojilerimizin ve operasyonlarımızın sosyal ve çevresel ayak izinin sorumluluğunu kabul ediyoruz.

Süreçte ve üründe yenilik

Fikrin kavranmasından nihai ürüne kadar aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir.

 • Ekolojik

  Ekolojik bir sorunu çözün ve bu sayede su, enerji tüketimini ve kullanımı azaltın, daha güvenli kimyasallar kullanın. EIM yazılımı, temel kararları sağlamak için bu değişkenleri ölçer.

 • Etik

  Etik bir sorunu çözmek; işçi sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olan manuel yöntemler ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması.

 • Verimli

  Hızlı adaptasyona izin veren ürünlerin üretim maliyetini artırmayarak, ekonomik olarak verimli olun. Yeni teknolojiler, süreçler veya hizmetler, ancak mükemmel ürünü tarafsız bir maliyetle elde edebilirsek piyasaya sürülecektir.

 • Yenilikçi

  Yenilikçi olmak ve sonuç olarak, gerçek gelişime izin vermek.

DAHA SORUMLU & SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SEKTÖRE DOĞRU

Daha sorumlu ve etik bir sektöre ek bir katkı olarak Jeanologia, EIM'i yalnızca ortaklarımız için değil tüm tekstil endüstrisi için erişilebilir kılıyor.

EIM benzersizdir; giysi bitim işlemlerinin çevresel ayak izini ölçen tek yazılımdır, üreticilerin, markaların ve perakendecilerin üretimde kullandıkları su, kimyasal madde ve enerji miktarını ve aynı zamanda, kendi çalışanlarının sağlığı üzerindeki etkilerini izlemelerine olanak tanıyan güçlü bir akreditasyon aracıdır. Hedefimiz, EIM'i diğer endüstri girişimlerini de entegre eden açık bir platforma dönüştürmektir. EIM'in farklı kullanıcıları tarafından oluşturulan bir çalışma grubu, diğer endüstri girişimlerini araç yönetimine dahil eder, yani markalar ve giysinin son işlemlerini yapan kişiler, EIM yazılımını bireysel ilgi alanlarına göre güncelleyebilirler.
Günümüzde tüm moda endüstrisinde bir dünya standardı haline gelen EIM, 50'den fazla marka ve 250'den fazla yıkama fabrikası tarafından, üretimlerini geliştirmek, şeffaflığı artırmak ve nihai tüketiciyi bilgilendirmek için kullanıyor.

Sadece güçlerimizi birleştirerek Parlak, Yenilikçi, Güzel, Yaratıcı ve Sürdürülebilir bir gelecek elde edeceğiz.

MissionZero nedir?

Çevresel Sorumluluk Raporu 2020

İndir