Talebe Bağlı Üretim

Odaklanılan yeni operasyonel modeller;
Eko-Verimlilik, Yaratıcılık ve Dijitalleşme

“SATTIĞINIZI
ÜRETİN”

Jeanologia yıllardır denim üretiminin şeklini değiştiriyor ve bugün, mevcut olan operasyonel modelin, tam olarak dönüşümünün mümkün olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz.

Gelişmiş dijital üretimin bu eko-sürdürülebilir uygulama modelleri, tekstil endüstrisine beş temel fayda sağlayan, bütün Jeanologia donanım ve yazılımlarını uygular: eko-verimli, maliyet açısından nötr, ölçeklenebilir, çevik ve dijitaldir. Tasarım, üretim ve tüketiciyi birbirine bağlar. “Ürettiğini sat” yaklaşımından ideal ve kaynak bulmaya yönelik olan “sattığını üret” stratejisine geçerek, üretim ve satışta devrim yarattık. Üretim sürdürülebilir ve verimli olacak, işletme maliyetini ve çevresel etkiyi azaltacak ve sıfır atık garanti edecek.

Engineering Center

Yeni dijital üretimin beyni.

Jeanologia, teknolojilerini entegre eden dijital bir yüksek teknoloji merkezidir ve tekstilin tasarlanma ve oluşturulma şeklini dönüştüren, laboratuvardan seri üretime ölçeklenebilirliği mükemmelleştiren yazılımlar geliştirmektedir.

Urban factory

Müşterinin yanında ve talebe bağlı üretim modeli.

Urban Factory, sürdürülebilir üretime ve talebe duyarlı, üretime odaklanan, yeni, birbirine bağlı ve otomatik bir dijital yıkama tesisidir. Bu tasarım ve üretim platformu, boyutlarına bağlı olarak günde 500 ila 5.000 giysi üretebilmekteyken, nihai tüketiciye yakın konumlandığı için de teslim süresini minimuma indirmektedir. UF moda dünyasını daha eko-sürdürülebilir, daha verimli, daha hızlı ve SIFIR atıkla dönüştürüyor.

Laundry 5. Zero

ZERØ ® kirlilik garanti eden ilk Jean yıkama tesisi.

Laundry 5. Zero, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe dayalı, zamanı azaltan ve süreçleri basitleştiren, denim üretme şeklini yeniden keşfeden, yeni bir üretim modeli.
Suda %85'e varan tasarruf, sıfır salınım ve sıfır kirlilik garantisi veren, ilk eko-verimli tesistir. Jeanologia teknolojilerinin uygulanması; Lazer, G2 ozon, e-Flow, Smartbox ve H2Zero, potasyum permanganat, ponza taşı, önem arz eden maddeler ve tekstil endüstrisinden salınımı yapılan maddeler gibi kirletici geleneksel süreçleri ve aynı zamanda zımpara ve bıyık yapımındaki manuel uygulamaları da ortadan kaldırmayı mümkün kılıyor.
İhtiyaçlarınızı inceliyoruz ve birlikte, günde 5.000 ila 25.000 giysi arasında sürdürülebilir üretim kapasitesine sahip, kişiye özel bir proje oluşturuyoruz.