Kalite Kültürü, devam eden iyileştirme sözümüzün referans çerçevesidir. Temel olarak aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Müşterilerin ihtiyaç duyduğu kalite ve hizmet seviyelerine ulaşmak için temel bir araç olarak, organizasyonunun tüm seviyelerinde, Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve teşvik etmek.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, organizasyonun her kademesinde yasal gerekliliklere uygun olarak gözetmek.
  • Tüm organizasyonlarda, hedefleri, göstergeleri ve yönetim programlarını belirleyerek ve periyodik olarak gözden geçirerek, Yönetim Sisteminin etkinliğini sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.
  • Şirket içinde ve tüm faaliyetler boyunca, katılımı, eğitimi ve bilgiyi teşvik etmek, tedarikçiler de dahil olmak üzere herkesi bu Politika ve Sistem gereksinimlerine göre çalışmaya motive etmek.
  • Uygun iletişim kanalları ile hizmet beklentilerini ve gereksinimlerini analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalite standartlarını sağlamak için Kalite Kültürü metodolojisini tedarikçilerimize tercüme etmek.
  • Bizden ne beklendiğini hepimizin bildiğinden emin olmak için bu politikayı Jeanologia için çalışan herkese iletmek.
>